Moldávia

Bővülő kapcsolatok a nemzetközi környezetvédelmi, környezeti nevelési együttműködésben
2006 június 24 és július 15 között a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban működő Természetbarát Diákkör és partnerszervezetei, illetve helyi vállalkozók szervezésében sikeres környezeti nevelési programot rendeztek meg Vásárosnaményban Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi Fórum néven. A programban, az évek óta eredményes, testvériskolai együttműködés alapján hatvan, moldáviai, romániai, ukrajnai, szlovákiai és hazai fiatal és tanáraik vettek részt. A rendezvény céljainak és eredményeinek elismeréseként a szervezők meghívást kaptak a Moldáv Köztársaság Környezetvédelmi Miniszterétől, illetve egy moldáviai civilszervezettől a Caroma Nordtól, hogy a kapcsolatok fejlesztése érdekében látogassanak el Moldáviába. A delegáció vezetésére Toldi Zoltán vásárosnaményi tanárt, a nemzetközi együttműködési program szakmai szervezőjét kérték fel. A delegációban a programban résztvevő négy ország iskoláinak képviselői és hazai civilszervezetek vezetői vettek részt. 2006 október 6 és 13 között a csoport ellátogatott Pirlita, Balti, és Kisinyov városokba, részt vett két nemzetközi civil, illetve környezetvédelmi konferencián.

A delegáció tagjai moldáviai civilszervezetek vezetői számára előadásokat tartottak a hazai „1 %-os adótörvény” tapasztalatairól, s a hazai példák, megoldások bemutatásával igyekeztek segítséget nyújtani az EU – Víz-keretegyezmény, a „Vizek védelmében” uniós projekt moldáviai megvalósításához. A delegáció tagjai több iskolába, települési önkormányzathoz, illetve helyi és országos szinten működő civilszervezethez ellátogattak. A látogatás alapcélja, az ismerkedés, a tapasztalatcsere volt, mégis ha az ott eltöltött napok eredményeit összegezzük, kiderül sokkal többről volt szó. Az előadások, a konzultációk, a szakmai beszélgetések ígéretes hosszú távú és többoldalú együttműködés lehetőségeit tárták fel uniós tagországok és egyelőre még nem tagországok iskolái, önkormányzatai, civilszervezeti számára az ifjúsági csere, a kulturális élet, a környezetvédelem és a környezeti nevelés terén. Úgy látjuk, komoly lehetőségek vannak abban, ha a látogatásunk eredményeként testvériskolai, testvér-települési és civilszervezetek között kialakuló szakmai együttműködések jönnek létre.

Meg van az igény az együttgondolkodásra, amelyek lehetőségeket teremtenek arra, hogy közös, illetve hasonló problémáink megoldása érdekében határokon átívelő konkrét programokat tervezzünk, és azokat együttesen nyújtsunk be az Európai Unió különböző támogatási lehetőségeinek eredményes elnyerésére.

Tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy erre leginkább iskolák, és iskolákban működő diákkezdeményezések, települések és helyi, regionális, illetve országos szinten tevékenykedő civilszervezetek között van lehetőség. Tudjuk, ezek csak apró kövek amelyeket leraktunk, de talán ezek vezethetnek el egy későbbi, eredményes, magasabb szintű, akár sikeres gazdasági együttműködés megvalósításához. Mi, az ottlétünk alatt döntöttünk a kapcsolatok továbbépítéséről. Ennek jegyében kibővítjük együttműködésünket, s az öt ország egy-egy iskolája, illetve annak diákcsoportjai testvériskolai programot kívánnak kidolgozni. Az első lépés az lesz, hogy 2007 júliusában moldáviai, magyar, ukrajnai, romániai, szlovákiai fiatalok részére Vásárosnaményban megszervezzük a II. Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi Fórum – „Média és környezetvédelem” című rendezvényt. Reményeink szerint ezt majd újabb programok követik s a fiatalok a közös problémák megoldása, egymás jobb megismerése érdekében újra és újra találkoznak majd, itthon, vagy Romániában, vagy Ukrajnában, vagy Szlovákiában, vagy éppen Moldáviában. Talán a társadalom többi szintje is követni fogja példánkat.


Kisinyov

konferencia

moldáv iskola